ZEPTER
  
Termékbemutató rendelés
 
Jelenlegi pozíció: KEZDŐLAP / Termékbemutató rendelés
betűméret | A | A | A

Rendeljen Zepter házi bemutatót

Utónév *:
Vezetéknév *:
Város *:
Postai irányítószám:
Utca:
Telefon*:
 
Mobil *:
 
E-mail *:
Ország *:
Brand:
 
A házi bemutatón az alábbi Zepter termékekről szeretnék hallani *:


Olvassa el az alábbi feltételeket, és a szöveg alján jelölje, ha egyetért az olvasottakkal.

ADATVÉDELEM: A ZEPTER International Ungarn Kft. (továbbiakban: ZEPTER) közvetlen értékesítés keretében forgalmazza az egészség megóvását, az egészséges életmódot szolgáló termékeit. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul, hogy személyes adatait minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül üzleti kapcsolatfelvétel (termékismertetők, tájékoztatók, árubemutatókra meghívók küldése postán, elektronikus úton, telefonon), valamint kapcsolattartás céljára használjuk és tároljuk. Az adatok felhasználása a fenti célok megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet. A ZEPTER az adatkezelést a jogszabályi előírások szerint végzi. Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra azzal, hogy ZEPTER értékesítéssel megbízott kereskedői számára a hozzájárulás megadottnak tekintendő. Adatai megadásával az érintett kifejezi, hogy fentiekben adott hozzájárulása önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bír arról, hogy hozzájárulása bármikor visszavonható, kérheti adatainak helyesbítését, tiltakozhat és tájékoztatást kérhet adatai felhasználásával kapcsolatban, illetve adatainak törlését vagy zárolását kérheti a ZEPTER következőkben megjelölt elérhetőségeinek bármelyike felé intézett nyilatkozattal, így személyesen a ZEPTER International Ungarn Kft. 1138 Budapest Váci út 191. sz. alatti székhelyén, postai úton a 1437 Bp. Pf.: 788. levelezési címen, e-mailen: vevoszolgalat@zepter.hu, telefonon a (06-1) 437-6633 számon. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai rendelkeznek.
Valamennyi adat megadása önkéntes. Kérjük, legalább egy elérhetőségi adatot adjon meg a megjelöltek közül. Minél több elérhetőségi adatot ad meg, annál többféle módon tudjuk a tájékoztatásainkat önnek eljuttatni.


Biztonsági kód *:
 Security code
*) A mező kitöltése kötelező